14.10.2019
AGRI_AM(2019)642869
AMENDEMENT
1
Ontwerpadvies
Herbert Dorfmann
(PE641.220v01-00)
Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit
Ontwerpbesluit
(10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 132kWORD 58k
Juridische mededeling - Privacybeleid