PDF 532kWORD 285k

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

 

AGRI(2016)0830_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 30. srpna 2016, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

30. srpna 2016, 9:00–12:30

Za přítomnosti Rady a Komise

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

3.              Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

·           25. května 2016              PV – PE584.255v01-00

·           20.–21. června 2016              PV – PE585.450v01-00

*** Elektronické hlasování ***

4.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Navrhovatel:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska

5.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Navrhovatel:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Přijetí pozměňovacích návrhů k rozpočtu a pilotních projektů

*** Konec hlasování ***

6.              Investovat do zaměstnanosti a růstu – maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních

AGRI/8/06493

 

Navrhovatelka:

Viorica Dăncilă (S&D)

PA – PE587.470v01-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. září 2016, 12:00

* * *

30. srpna 2016, 11:15–12:30  (neveřejná (neveřejné))

7.              Schůze koordinátorů

* * *

30. srpna 2016, 15:00–18:30

8.              Nástroje SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích

AGRI/8/05931

              2016/2034(INI)             

 

Zpravodajka:

Angélique Delahaye (PPE)

PR – PE580.784v01-00
AM – PE584.243v02-00

Příslušný výbor:

AGRI

 

 

Stanoviska:

BUDG  –

Nedzhmi Ali (ALDE)

PA – PE583.947v01-00
AM – PE585.507v01-00

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

9.              Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU

AGRI/8/07319

              2016/2100(INI)             

 

Příslušný výbor:

ECON  –

Tibor Szanyi (S&D)

 

 

·           výměna názorů

10.              Kontrola: Komise (GŘ AGRI) bude prezentovat návrhy aktů v přenesené pravomoci týkající se červencového "mléčného balíčku"

11.              Kontrola: Komise (GŘ AGRI) bude prezentovat nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny

12.              Různé

13.              Příští schůze

·           8. září 2016, 9:00–12:30

* * *

Právní upozornění - Ochrana soukromí