PDF 314kWORD 284k

 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

 

AGRI(2016)0830_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 30. august 2016 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

Den 30. august 2016 kl. 9.00-12.30

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

1.              Vedtagelse af dagsordenen

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Godkendelse af protokollerne fra møderne den:

·           25. maj 2016              PV – PE584.255v01-00

·           20.-21. juni 2016              PV – PE585.450v01-00

*** Elektronisk afstemning ***

4.              Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Ordfører for udtalelse:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Kor.udv.:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

5.              Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Ordfører for udtalelse:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Kor.udv.:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Vedtagelse af budgetændringsforslag og pilotprojekter

*** Afstemning afsluttet ***

6.              Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport

AGRI/8/06493

 

Ordfører for udtalelse:

Viorica Dăncilă (S&D)

PA – PE587.470v01-00

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 2. september 2016 kl. 12.00

* * *

Den 30. august 2016 kl. 11.15-12.30  (for lukkede døre)

7.              Koordinatormøde

* * *

Den 30. august 2016 kl. 15.00-18.30

8.              Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne

AGRI/8/05931

              2016/2034(INI)             

 

Ordfører:

Angélique Delahaye (PPE)

PR – PE580.784v01-00
AM – PE584.243v02-00

Kor.udv.:

AGRI

 

 

Udtalelser:

BUDG  –

Nedzhmi Ali (ALDE)

PA – PE583.947v01-00
AM – PE585.507v01-00

 

·           Behandling af ændringsforslag

9.              Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik

AGRI/8/07319

              2016/2100(INI)             

 

Kor.udv.:

ECON  –

Tibor Szanyi (S&D)

 

 

·           Drøftelse

10.              Parlamentarisk kontrol: Redegørelse ved Kommissionen (GD AGRI) for udkastet til delegerede retsakter om "mælkepakken" fra juli

11.              Parlamentarisk kontrol: Redegørelse ved Kommissionen (GD AGRI) for den delegerede forordning om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager

12.              Diverse sager

13.              Næste møder

·           den 8. september 2016 kl. 9.00-12.30

* * *

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik