PDF 378kWORD 1006k

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

 

AGRI(2016)0830_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 30. avgusta 2016, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

30. avgust 2016 od 9.00 do 12.30

V prisotnosti Sveta in Komisije

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

3.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           25. maj 2016              PV – PE584.255v01-00

·           20. in 21. junij 2016              PV – PE585.450v01-00

*** Elektronsko glasovanje ***

4.              Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Pripravljavec mnenja:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Pristojni odbor:

BUDG –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

5.              Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Pripravljavec mnenja:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Pristojni odbor:

BUDG –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Sprejetje predlogov sprememb proračuna in pilotnih projektov

*** Konec glasovanja ***

6.              Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah

AGRI/8/06493

 

Pripravljavka mnenja:

Viorica Dăncilă (S&D)

PA – PE587.470v01-00

 

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. september 2016 ob 12.00

* * *

30. avgust 2016 od 11.15 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

7.              Sestanek koordinatorjev

* * *

30. avgust 2016 od 15.00 do 18.30

8.              Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih

AGRI/8/05931

              2016/2034(INI)             

 

Poročevalka:

Angélique Delahaye (PPE)

PR – PE580.784v01-00
AM – PE584.243v02-00

Pristojni odbor:

AGRI

 

 

Mnenje:

BUDG –

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) (ALDE)

PA – PE583.947v01-00
AM – PE585.507v01-00

 

·           Obravnava predlogov sprememb

9.              Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence

AGRI/8/07319

              2016/2100(INI)             

 

Pristojni odbor:

ECON –

Tibor Szanyi (S&D)

 

 

·           Izmenjava mnenj

10.              Nadzor: predstavitev Komisije (DG AGRI) o osnutkih delegiranih aktov za julijski sveženj ukrepov za mleko

11.              Nadzor: predstavitev Komisije (DG AGRI) v zvezi z delegirano uredbo o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave

12.              Razno

13.              Naslednja seja

·           8. september 2016, od 9.00 do 12.30

* * *

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov