PDF 384kWORD 1013k

 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

AGRI(2016)1107_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 7. studenoga 2016., 15:00 – 17:00 i 17:00 – 18:30  (zajednička sjednica odbora (članak 55.))

utorak 8. studenoga 2016., 9:00 – 11:45 i 11:45 – 12:30  (sastanak koordinatora)  i 15:00 – 18:30

Dvorana: Altiero Spinelli (3G-3)

7. studenoga 2016., 15:00 – 17:00

U nazočnosti Vijeća i Komisije

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednika

3.              Javno saslušanje o ulozi konzervacijske poljoprivrede u povećanju poljoprivredne produktivnosti i uslugama ekosustava
(vidi zaseban nacrt programa)

* * *

7. studenoga 2016., 17:00 – 18:30  (zajednička sjednica odbora (članak 55.))

4.              Zajednička sjednica odbora AGRI i FEMM: „Žene i njihova uloga u ruralnim područjimaˮ
Razmatranje nacrta izvješća
CJ25/8/07440 - 2016/2204(INI)
Dvorana za sastanke odbora FEMM – ASP 1 G 3 (vidi zaseban prijedlog dnevnog reda)

* * *

8. studenoga 2016., 9:00 – 11:45

*** Elektroničko glasovanje ***

5.              Alati ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima

AGRI/8/05931

              2016/2034(INI)             

 

Izvjestiteljica:

Angélique Delahaye (PPE)

PR – PE580.784v01-00
AM – PE584.243v02-00

Nadležni odbor:

AGRI

 

 

Mišljenja:

BUDG  –

Nedzhmi Ali (ALDE)

AD – PE583.947v02-00
AM – PE585.507v01-00

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

6.              Nadzor: izlaganje Komisije (DG AGRI) o nacrtu delegirane uredbe o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o pomoći Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama i mlijekom u obrazovnim ustanovama i izmjena Uredbe (EU) br. 907/2014

7.              Nadzor: izlaganje Komisije (DG SANTE) o nacrtu provedbe direktive Komisije o izmjeni priloga I.-V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

8.              Odgovorno vlasništvo i briga o kopitarima

AGRI/8/06482

              2016/2078(INI)             

 

Izvjestiteljica:

Julie Girling (ECR)

PR – PE589.295v01-00

Nadležni odbor:

AGRI

 

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

·           Rok za podnošenje amandmana: 14. studenoga 2016., 12:00

8. studenoga 2016., 11:45 – 12:30

Zatvoreno za javnost

9.              Sastanak koordinatora

* * *

8. studenoga 2016., 15:00 – 18:30

10.              Radionica: „Razmišljanja o poljoprivrednim izazovima u EU-u nakon 2020.: priprema sljedeće reforme ZPP-a”

11.              Palmino ulje i krčenje prašuma

AGRI/8/07740

              2016/2222(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Florent Marcellesi (Verts/ALE)

PA – PE592.126v01-00

Nadležni odbor:

ENVI  –

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 15. studenoga 2016., 12:00

12.              Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda, izmjena Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

***I              2014/0100(COD)              COM(2014)0180 – C7-0109/2014

 

Izvjestitelj:

Martin Häusling (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

AGRI

 

 

Izlaganje izvjestitelja o trenutačnom stanju pregovora u okviru trijaloga

13.              Odobrenje preporuka koordinatora Odbora AGRI

14.              Razno

15.              Sljedeće sjednice

·           28. studenoga 2016., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

·           29. studenoga 2016., 9:00 – 11:30 i 11:30 – 12:30 i 15:00 – 17:00 i 17:00 – 18:30 (Bruxelles)

* * *

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti