PDF 161kWORD 1033k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2018)0111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 11 януари 2018 г., 9.00–13.00 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (5G-3)

11 януари 2018 г., 9.00–13.00 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           13 ноември 2017 г.              PV – PE613.414v01-00

·           22-23 ноември 2017 г.              PV – PE613.601v01-00

·           29 ноември 2017 г.              PV – PE615.247v01-00

·           4 декември 2017 г.              PV – PE615.350v01-00

·           7 декември 2017 г.              PV – PE615.393v01-00

4.              Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.

AGRI/8/10157

              2017/2088(INI)             

 

Докладчик:

Никола Капуто (S&D)

PR – PE613.625v01-00

Водеща:

AGRI

 

 

Подпомагащи:

ENVI –

Марейд Макгинес (PPE)

PA – PE615.402v01-00

·           Разглеждане на проекта на доклад

·           Краен срок за внасяне на измененията: 19 януари 2018 г., 13.00 ч.

5.              Представяне на заместник-председателя Макгинес относно нейното участие в делегацията на ЕП на 11-та министерска конференция на СТО в Буенос Айрес (9–13 декември 2017 г.)

6.              Интегрираната статистика за земеделските стопанства

AGRI/8/08739

***I              2016/0389(COD)              COM(2016)0786 – C8-0514/2016

 

Докладчик:

Василика Виорика Дънчила (S&D)

 

Водеща:

AGRI

 

 

Отчет пред комисията

7.              Размяна на мнения с членове на комисията по природни ресурси към Комитета на регионите относно бъдещето на Общата селскостопанска политика

8.              Размяна на мнения с членовете на отдела за селско стопанство, развитие на селските райони и околната среда към Европейския икономически и социален комитет относно бъдещето на Общата селскостопанска политика

9.              Разни въпроси

10.              Следващи заседания

·           22 януари 2018 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

·           23 януари 2018 г., 9.00–12.00 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност