PDF 181kWORD 280k

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

 

AGRI(2019)1104_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 5. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

5. listopadu 2019, 9:00–11:00

Za přítomnosti Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         25.–26. září 2019 PV – PE641.296v02-00

         1. října 2019 PV – PE641.441v01-00

         7.–8. října 2019 PV – PE641.452v01-00

         8. října 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Elektronické hlasování ***

4. Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Zpravodaj:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

5. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Zpravodaj:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

6. Prezentace činnosti tematické sekce pro strukturální politiku a politiku soudržnosti

7. Studie na téma „Hlavní trendy v zemědělsko-potravinářském odvětví: celkový přehled a možná politická reakce z pohledu EU“. Prezentace: Monica Pesceová (VVA Brusel) a Daniel Traon (Arcadia). Studii si vyžádal výbor AGRI a byla zadána a řízena tematickou sekcí B.

* * *

5. listopadu 2019, 11:00–12:30  (neveřejná)

8. Schůze koordinátorů

* * *

5. listopadu 2019, 14:30–18:30

9. Výměna názorů se zástupci Komise (GŘ AGRI, GŘ COMP a GŘ TRADE) o dlouhodobých perspektivách produkce hovězího masa v EU

10. Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Zpravodaj:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

IMCO

 

 

Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

11. Prezentace zástupce Komise (GŘ AGRI):

– návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň od rozpočtového roku 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři v roce 2020,

– návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a mění se nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021.

12. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI

13. Různé

14. Příští schůze

         18. listopadu 2019, 14:30–16:00 a 16:00–18:30 (Brusel)

         4. prosince 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         5. prosince 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 4. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí