PDF 172kWORD 280k

 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

 

AGRI(2019)1104_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 5. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

5. marraskuuta 2019 klo 9.00–11.00

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         25.–26. syyskuuta 2019 PV – PE641.296v02-00

         1. lokakuuta 2019 PV – PE641.441v01-00

         7.–8. lokakuuta 2019 PV – PE641.452v01-00

         8. lokakuuta 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Koneäänestys ***

4. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Valmistelija:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Vastaava:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

5. Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen tekeminen

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Valmistelija:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Vastaava:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

6. Rakenne- ja koheesiopolitiikan politiikkayksikön toiminnan esittely

7. Tutkimus maatalous- ja elintarvikealan tärkeimmistä suuntauksista ("Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective"): tutkimuksen esittelevät Monica Pesce (VVA Brussels) ja Daniel Traon (Arcadia). Tutkimusta on pyytänyt AGRI-valiokunta ja sen on tilannut ja sitä hallinnoi politiikkayksikkö B.

* * *

5. marraskuuta 2019 klo 11.00–12.30  (suljetuin ovin)

8. Koordinaattoreiden kokous

* * *

5. marraskuuta 2019 klo 14.30–18.30

9. Keskustelu komission edustajien (PO AGRI, PO COMP ja PO TRADE) kanssa Euroopan naudanliha-alan pitkän aikavälin näkymistä

10. Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Esittelijä:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

11. Komission edustajan (PO AGRI) selonteko seuraavista aiheista: 

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta rahoituskurin osalta varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta pilareiden välisen joustavuuden osalta vuonna 2020 sekä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä siirtymäsäännöksistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) 1307/2013 muuttamisesta resurssien ja soveltamisen osalta vuonna 2021

12. AGRI-valiokunnan koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen

13. Muut asiat

14. Seuraavat kokoukset

         18. marraskuuta 2019 klo 14.30–16.00 ja 16.00–18.30 (Bryssel)

         4. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         5. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 4. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö