PDF 176kWORD 1004k

 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

AGRI(2019)1104_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 5. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)

5. studenoga 2019., 9:00 – 11:00

U nazočnosti Vijeća i Komisije

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         25. – 26. rujna 2019. PV – PE641.296v02-00

         1. listopada 2019. PV – PE641.441v01-00

         7. – 8. listopada 2019. PV – PE641.452v01-00

         8. listopada 2019. PV – PE641.440v01-00

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

5. Sklapanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

6. Predstavljanje rada Resornog odjela za strukturnu i kohezijsku politiku

7. Studija „Vodeći trendovi o u poljoprivredno-prehrambenom sektoru: opći pregled i mogući odgovor politike s gledišta EU-a”. Izlaganje gđe Monike Pesce (VVA Brussels) i g. Daniela Traona (Arcadia). Studiju je zatražio odbor AGRI, a naručio je i njome upravljao resorni odjel B

* * *

5. studenoga 2019., 11:00 – 12:30 (zatvoreno za javnost)

8. Sastanak koordinatora

* * *

5. studenoga 2019., 14:30 – 18:30

9. Razmjena gledišta s predstavnicima Komisije (GU AGRI, GU COMP i GU TRADE) o dugoročnim izgledima europskog sektora govedine

10. Uspostava Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Izvjestitelj:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

IMCO

 

 

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

11. Izlaganje predstavnika Komisije (GU AGRI) o:

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu financijske discipline od financijske godine 2021. i Uredbe (EU) br. 1307/2013 u pogledu fleksibilnosti između stupova za 2020. godinu; i

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u 2021. godini i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2021. i o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) 1307/2013 u pogledu njihovih resursa i primjene u 2021.

12. Odobrenje preporuka koordinatora odbora AGRI

13. Razno

14. Sljedeće sjednice

         18. studenoga 2019., 14:30 – 16:00 i 16:00 – 18:30 (Bruxelles)

         4. prosinca 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         5. prosinca 2019., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 4. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti