PDF 183kWORD 280k

 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

 

AGRI(2019)1104_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 5 ta' Novembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Il-5 ta' Novembru 2019, 9.00 – 11.00

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-President

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         il-25 u s-26 ta' Settembru 2019 PV – PE641.296v02-00

         l-1 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.441v01-00

         is-7 u t-8 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.452v01-00

         it-8 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Responsabbli:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

5. Konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Responsabbli:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

6. Preżentazzjoni dwar il-ħidma tad-Dipartiment Tematiku għall-Politika Strutturali u ta' Koeżjoni

7. Studju dwar "Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective" (Ix-xejriet kbar fis-settur agroalimentari: stampa globali u risposta ta' politika possibbli minn perspettiva tal-UE). Preżentazzjoni mis-Sa Monica Pesce (VVA Brussels) u s-Sur Daniel Traon (Arcadia). L-istudju ntalab mill-Kumitat AGRI, u ġie kkummissjonat u ġestit mid-Dipartiment Tematiku B

* * *

Il-5 ta' Novembru 2019, 11.00 – 12.30  (bil-magħluq)

8. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-5 ta' Novembru 2019, 14.30 – 18.30

9. Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni (DĠ AGRI, DĠ COMP u DĠ TRADE) dwar il-prospetti fit-tul għas-settur tal-laħam taċ-ċanga Ewropew

10. L-istabbiliment tal-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inklużi l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Responsabbli:

 

IMCO

 

 

Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

11. Preżentazzjoni minn rappreżentant tal-Kummissjoni (DĠ AGRI) ta':

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tad-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tal-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward tas-sena 2020; u

— Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021

12. Approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Koordinaturi tal-Kumitat AGRI

13. Kwistjonijiet varji

14. Laqgħat li jmiss

         it-18 ta' Novembru 2019, 14.30 – 16.00 u 16.00 – 18.30 (Brussell)

         l-4 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         il-5 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza