PDF 176kWORD 280k

 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

 

AGRI(2019)1104_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

5 november 2019, 9.00 - 11.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         25-26 september 2019 PV – PE641.296v02-00

         1 oktober 2019 PV – PE641.441v01-00

         7-8 oktober 2019 PV – PE641.452v01-00

         8 oktober 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Elektronische stemming ***

4. Overeenkomst tussen de EU en de VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Bevoegd:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

5. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Bevoegd:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

6. Presentatie van de werkzaamheden van de beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid

7. Studie over “Megatrends in the agri-food sector: global overview and possible policy response from an EU perspective”. Presentatie door mevrouw Monica Pesce (VVA Brussel) en de heer Daniel Traon (Arcadia). Studie aangevraagd door de commissie AGRI, in opdracht gegeven en beheerd door beleidsondersteunende afdeling B

* * *

5 november 2019, 11.00 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

8. Coördinatorenvergadering

* * *

5 november 2019, 14.30 - 18.30 uur

9. Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG AGRI, DG COMP en DG TRADE) over de vooruitzichten op lange termijn voor de Europese rundvleessector

10. Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Bevoegd:

 

IMCO

 

 

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

11. Presentatie door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie (DG AGRI) van:

- voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat betreft flexibiliteit tussen de pijlers met betrekking tot 2020; en

- voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021, houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft middelen en de verdeling ervan met betrekking tot 2021, en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

12. Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren

13. Rondvraag

14. Volgende vergaderingen

         18 november 2019, 14.30 - 16.00 uur en 16.00 - 18.30 uur (Brussel)

         4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 4 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid