PDF 181kWORD 280k

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

AGRI(2019)1104_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 5 listopada 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

5 listopada 2019 r., w godz. 9.00–11.00

W obecności Rady i Komisji

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         25-26 września 2019 r. PV – PE641.296v02-00

         1 października 2019 r. PV – PE641.441v01-00

         7-8 października 2019 r. PV – PE641.452v01-00

         8 października 2019 r. PV – PE641.440v01-00

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

5. Zawarcie umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Przedm. właśc.:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

6. Prezentacja dotycząca prac Departamentu Tematycznego ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności

7. Badanie pt. „Megatrendy w sektorze rolno-spożywczym – ogólny przegląd i ewentualne reakcje polityczne z punktu widzenia UE”. Wystąpienie Moniki Pesce (VVA Bruksela) i Daniela Traona (Arcadia). Badanie przygotowane na wniosek komisji AGRI, zlecone i nadzorowane przez Departament Tematyczny B.

* * *

5 listopada 2019 r., w godz. 11.00–12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

8. Posiedzenie koordynatorów

* * *

5 listopada 2019 r., w godz. 14.30–18.30

9. Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji (DG AGRI, DG COMP i DG TRADE) na temat długoterminowych perspektyw dotyczących europejskiego sektora wołowiny

10. Ustanowienie programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyki europejskiej

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Sprawozdawca:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

IMCO

 

 

Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

11. Wystąpienie przedstawiciela Komisji (DG AGRI):

- wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w zakresie elastyczności między filarami w odniesieniu do roku 2020;

- wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r., zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) 1307/2013 w odniesieniu do ich środków i stosowania w roku 2021.

12. Zatwierdzenie zaleceń wydanych przez koordynatorów komisji AGRI

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

         18 listopada 2019 r., w godz. 14.30–16.00 i 16.00–18.30 (Bruksela)

         4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)

         5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności