PDF 175kWORD 1026k

 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

 

AGRI(2019)1104_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

5 noiembrie 2019, 9.00 - 11.00

În prezența Consiliului și a Comisiei

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         25-26 septembrie 2019 PV – PE641.296v02-00

         1 octombrie 2019 PV – PE641.441v01-00

         7-8 octombrie 2019 PV – PE641.452v01-00

         8 octombrie 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Votare electronică ***

4. Încheierea unui acord între UE și Statele Unite ale Americii privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

5. Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

6. Prezentare privind activitatea Departamentului tematic pentru politici structurale și de coeziune

7. Studiu privind „Megatendințele din sectorul agroalimentar: imagine de ansamblu și o eventuală reacție politică din perspectiva UE”. Prezentare de dna Monica Pesce (VVA Bruxelles) și dl Daniel Traon (Arcadia). Studiu solicitat de Comisia AGRI, comandat și gestionat de Departamentul tematic B

* * *

5 noiembrie 2019, 11.00 - 12.30  (cu ușile închise)

8. Reuniune a coordonatorilor

* * *

5 noiembrie 2019, 14.30 - 18.30

9. Schimb de opinii cu reprezentanți ai Comisiei (DG AGRI, DG COMP și DG TRADE) privind perspectivele pe termen lung pentru sectorul cărnii de vită

10. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportor:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

11. Prezentare de un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) cu privire la:

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr.1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând din exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr.1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni pentru anul 2020; și

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii de sprijin de către Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr.229/2013 și (UE) nr.1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1305/2013, (UE) nr.1306/2013 și (UE) 1307/2013 în ceea ce privește resursele lor și aplicarea în anul 2021

12. Aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii Comisiei AGRI

13. Chestiuni diverse

14. Reuniuni următoare

         18 noiembrie 2019, 14.30 - 16.00 și 16.00 - 18.30 (Bruxelles)

         4 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 4 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate