PDF 174kWORD 1009k

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

 

AGRI(2019)1104_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 5. novembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

5. november 2019 od 9.00 do 11.00

V navzočnosti Sveta in Komisije

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         25. in 26. september 2019 PV – PE641.296v02-00

         1. oktober 2019 PV – PE641.441v01-00

         7. in 8. oktober 2019 PV – PE641.452v01-00

         8. oktober 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Sporazum EU/ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

5. Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

6. Predstavitev dela Tematskega sektorja za strukturno in kohezijsko politiko

7. Študija o množičnih trendih v agroživilskem sektorju: splošni pregled in možni odziv politike z vidika EU. Predstavitev Monice Pesce (svetovalno podjetje VVA Brussels) in Daniela Traona (svetovalno podjetje Arcadia). Študijo je zahteval odbor AGRI, naročil in vodil pa jo je tematski sektor B.

* * *

5. november 2019 od 11.00 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

8. Sestanek koordinatorjev

* * *

5. november 2019 od 14.30 do 18.30

9. Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja, GD za konkurenco in GD za trgovino) o dolgoročnih obetih za evropski sektor govejega mesa

10. Vzpostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Poročevalec:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

11. Predstavitev predstavnika Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja):

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 dalje in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za leto 2020; ter

— Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

12. Sprejetje priporočil koordinatorjev odbora AGRI

13. Razno

14. Naslednji seji

         18. november 2019, od 14.30 do 16.00 in od 16.00 do 18.30 (Bruselj)

         4. december 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         5. december 2019, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 4. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov