PDF 188kWORD 1115k

 

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

 

AGRI(2020)0921_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 21. září 2020, 16:45–18:45

Úterý 22. září 2020, 9:00–11:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

21. září 2020, 16:45–16:55

s distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

*** Distanční hlasování ***

Zahájení distančního hlasování
Hlasování bude zahájeno v 16:55 a uzavřeno v 19:15.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní distančně, budou hlasovat pomocí aplikace iVote

3. Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Zpravodajka:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Příslušný výbor:

 

AGRI

 

 

Stanoviska:

 

INTA

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

4. Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 - všechny oddíly

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

5. Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 - všechny oddíly

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         přijetí pozměňovacích návrhů k rozpočtu a pilotních projektů

6. Právní rámec EU pro zastavení a nápravu globálního odlesňování způsobovaného EU

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Zpravodaj:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

7. Nová strategie pro evropské MSP

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Příslušný výbor:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

8. Evropská strategie pro data

AGRI/9/03118

 

Zpravodaj:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         přijetí pozměňovacích návrhů

*** Konec distančního hlasování ***

21. září 2020, 16:55–18:45

9. Výměna názorů na balíček ozdravných opatření a revidovaný VFR

10. Výměna názorů s Rubenem Tasconem, úřadujícím ředitelem pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, GŘ SANTE

* * *

22. září 2020, 9:00–9:15

11. Sdělení předsedy

Zahájení postupu distančního hlasování týkajícího se konečného hlasování o zprávě a stanoviscích v pozměněném znění.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní distančně, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.
Hlasování bude zahájeno v 9:15 a uzavřeno v 11:30.

*** Distanční hlasování ***

12. Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Zpravodajka:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Příslušný výbor:

 

AGRI

 

 

Stanoviska:

 

INTA

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí návrhu zprávy

13. Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 - všechny oddíly

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska

14. Právní rámec EU pro zastavení a nápravu globálního odlesňování způsobovaného EU

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Zpravodaj:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

15. Nová strategie pro evropské MSP

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Příslušný výbor:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

16. Evropská strategie pro data

AGRI/9/03118

 

Zpravodaj:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

*** Konec distančního hlasování ***

17. Různé

18. Příští schůze

         12. října 2020, 16:45–18:45 (Brusel)

* * *

22. září 2020, 9:15–11:00 (neveřejná)

19. Schůze koordinátorů

* * *

Poslední aktualizace: 18. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí