PDF 188kWORD 327k

 

 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

 

AGRI(2020)0921_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 21. september 2020 kl. 16.45-18.45

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 9.00-11.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

Den 21. september 2020 kl. 16.45-16.55

Med fjerndeltagelse af AGRI-medlemmer, Rådet og Kommissionen

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

*** Fjernafstemning ***

Åbning af fjernafstemningsproceduren
Afstemningen åbnes kl. 16.55 og afsluttes kl. 19.15
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen.

3. Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Ordfører:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Kor.udv.:

 

AGRI

 

 

Udtalelser:

 

INTA

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

5. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Vedtagelse af budgetændringsforslag og pilotprojekter

6. En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

7. En ny strategi for europæiske SMV'er

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Kor.udv.:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

8. En europæisk strategi for data

AGRI/9/03118

 

Ordfører:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

*** Fjernafstemning slut ***

Den 21. september 2020 kl. 16.55-18.45

9. Drøftelse om genopretningsplanen og den reviderede FFR

10. Drøftelse med Ruben Tascon, fungerende direktør for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet, GD SANTE

* * *

Den 22. september 2020 kl. 9.00-9.15

11. Meddelelser fra formanden

Åbning af fjernafstemningen om den endelige afstemning om betænkningen og udtalelserne som ændret
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen.
Afstemningen åbnes kl. 9.15 og afsluttes kl. 11.30

*** Fjernafstemning ***

12. Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Ordfører:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Kor.udv.:

 

AGRI

 

 

Udtalelser:

 

INTA

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

13. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

14. En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

15. En ny strategi for europæiske SMV'er

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Kor.udv.:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

16. En europæisk strategi for data

AGRI/9/03118

 

Ordfører:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Fjernafstemning slut ***

17. Diverse sager

18. Næste møder

         den 12. oktober 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)

* * *

Den 22. september 2020 kl. 9.15-11.00  (for lukkede døre)

19. Koordinatormøde

* * *

Seneste opdatering: 17. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik