PDF 194kWORD 328k

 

 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

 

AGRI(2020)0921_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 21 ta' Settembru 2020, 16.45 – 18.45

It-Tlieta 22 ta' Settembru 2020, 9.00 – 11.00

Brussell

Sala: József Antall (4Q1)

Il-21 ta' Settembru 2020, 16.45 – 16.55

Bil-parteċipazzjoni remota tal-Membri tal-Kumitat AGRI, il-Kunsill u l-Kummissjoni

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

***Proċedura ta' votazzjoni remota***

Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota.
Il-votazzjoni se tinbeda fil-17.00 u tintemm fis-19.15
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tal-applikazzjoni iVote.

3. L-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba’ li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Rapporteur:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Responsabbli:

 

AGRI

 

 

Opinjonijiet:

 

INTA

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Adozzjoni tal-emendi

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Adozzjoni tal-emendi

5. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Adozzjoni tal-emendi baġitarji u tal-proġetti pilota

6. Qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Responsabbli:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Adozzjoni tal-emendi

7. Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Responsabbli:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Adozzjoni tal-emendi

8. Strateġija Ewropea għad-data

AGRI/9/03118

 

Rapporteur:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Adozzjoni tal-emendi

*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota***

Il-21 ta' Settembru 2020, 16.55 – 18.45

9. Skambju ta' fehmiet dwar il-Pakkett ta' Rkupru u l-QFP rivedut

10. Skambju ta' fehmiet ma' Ruben Tascon, Aġent Direttur għall-Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa, DĠ SANTE

* * *

It-22 ta' Settembru 2020, 9.00 – 9.15

11. Avviżi tal-president

Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota fuq il-voti finali dwar ir-rapport u l-opinjonijiet kif emendati.
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjonijiet (jew preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tal-applikazzjoni iVote
Il-votazzjoni se tinbeda fid-9.15 u tintemm fil-11.30

***Proċedura ta' votazzjoni remota***

12. L-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba’ li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Rapporteur:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Responsabbli:

 

AGRI

 

 

Opinjonijiet:

 

INTA

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

13. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

14. Qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Responsabbli:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

15. Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Responsabbli:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

16. Strateġija Ewropea għad-data

AGRI/9/03118

 

Rapporteur:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota***

17. Kwistjonijiet varji

18. Laqgħat li jmiss

         it-12 ta' Ottubru 2020, 16.45 – 18.45 (Brussell)

* * *

It-22 ta' Settembru 2020, 9.15 – 11.00  (bil-magħluq)

19. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Settembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza