PDF 182kWORD 1084k

 

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

 

AGRI(2020)0921_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 21. septembra 2020, od 16.45 do 18.45

v torek, 22. septembra 2020, od 9.00 do 11.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

21. september 2020 od 16.45 do 16.55

z udeležbo članov odbora AGRI, Sveta in Komisije na daljavo

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

*** Glasovanje na daljavo ***

Začetek glasovanja na daljavo
Glasovanje se bo začelo ob 16.55 in končalo ob 19.15.
Vsi poslanci, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo glasovali prek aplikacije iVote.

3. Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Poročevalka:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Pristojni odbor:

 

AGRI

 

 

Mnenje:

 

INTA

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje predlogov sprememb

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

         Sprejetje predlogov sprememb

5. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

         Sprejetje proračunskih dopolnitev in pilotnih projektov

6. Pravni okvir EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

         Sprejetje predlogov sprememb

7. Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Pristojni odbor:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

         Sprejetje predlogov sprememb

8. Evropska strategija za podatke

AGRI/9/03118

 

Poročevalec:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

         Sprejetje predlogov sprememb

*** Konec glasovanja na daljavo ***

21. september 2020 od 16.55 do 18.45

9. Izmenjava mnenj o svežnju za okrevanje in revidiranem večletnem finančnem okviru

10. Izmenjava mnenj z vršilcem dolžnosti direktorja direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane v GD za zdravje in varnost hrane Rubenom Tasconom

* * *

22. september 2020 od 9.00 do 9.15

11. Sporočila predsednika

Začetek končnega glasovanja na daljavo o poročilu in spremenjenih mnenjih
Vsi poslanci, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo glasovali prek aplikacije iVote.
Glasovanje se bo začelo ob 9.15 in končalo ob 11.30.

*** Glasovanje na daljavo ***

12. Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Poročevalka:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Pristojni odbor:

 

AGRI

 

 

Mnenje:

 

INTA

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje osnutka poročila

13. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

         Sprejetje osnutka mnenja

14. Pravni okvir EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

15. Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Pristojni odbor:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

16. Evropska strategija za podatke

AGRI/9/03118

 

Poročevalec:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec glasovanja na daljavo ***

17. Razno

18. Naslednja seja

         12. oktober 2020 od 16.45 do 18.45 (Bruselj)

* * *

22. september 2020 od 9.15 do 11.00 (brez navzočnosti javnosti)

19. Sestanek koordinatorjev

* * *

Zadnja posodobitev: 18. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov