PDF 185kWORD 328k

 

 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

 

AGRI(2020)0921_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 21 september 2020 kl. 16.45–18.45

Tisdagen den 22 september 2020 kl. 9.00–11.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

21 september 2020 kl. 16.45–16.55

AGRI-utskottets ledamöter, rådet och kommissionen deltog på distans

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning på distans ***

Omröstningen på distans inleds
Omröstningen inleds kl. 16.55 och avslutas kl. 19.15
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.

3. Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Föredragande:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AGRI

 

 

Rådgivande utskott:

 

INTA

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av ändringsförslag

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Antagande av ändringsförslag

5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Antagande av budgetändringsförslag och pilotprojekt

6. En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Antagande av ändringsförslag

7. En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Antagande av ändringsförslag

8. En EU-strategi för data

AGRI/9/03118

 

Föredragande:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Antagande av ändringsförslag

*** Omröstning på distans avslutas ***

21 september 2020 kl. 16.55–18.45

9. Diskussion om återhämtningspaketet och den reviderade fleråriga budgetramen

10. Diskussion med Ruben Tascon, tillförordnad direktör för revision och analys vid direktoratet för hälsa och livsmedel,GD SANTE

* * *

22 september 2020 kl. 9.00–9.15

11. Meddelanden från ordföranden

Inledning av omröstningsförfarandet på distans för den slutliga omröstningen om betänkandet och yttrandena i deras ändrade lydelse.
Alla ledamöter som deltar i omröstningarna (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote
Omröstningen inleds kl. 9.15 och avslutas kl. 11.30

*** Omröstning på distans ***

12. Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Föredragande:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AGRI

 

 

Rådgivande utskott:

 

INTA

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

13. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

14. En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

15. En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

16. En EU-strategi för data

AGRI/9/03118

 

Föredragande:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Omröstning på distans avslutas ***

17. Övriga frågor

18. Kommande sammanträden

         12 oktober 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

* * *

22 september 2020 kl. 9.15–11.00  (inom stängda dörrar)

19. Samordnarnas sammanträde

* * *

Senaste uppdatering: 16 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy