19.7.2016
AGRI_PA(2016)587470
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Regionaludviklingsudvalget
om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport
(2016/2148(INI))
Ordfører for udtalelse: Viorica Dăncilă

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 158kWORD 184k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik