12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по международна търговия
относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Докладчик по становище: Збигнев Кужмюк

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 103kWORD 49k
Правна информация - Политика за поверителност