12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Arvamuse koostaja: Zbigniew Kuźmiuk

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 96kWORD 49k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika