12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Starptautiskās tirdzniecības komitejai
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Atzinuma sagatavotājs: Zbigniew Kuźmiuk

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 116kWORD 48k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika