12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie internationale handel
inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Rapporteur voor advies: Zbigniew Kuźmiuk

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 100kWORD 49k
Juridische mededeling - Privacybeleid