12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Handlu Międzynarodowego
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zbigniew Kuźmiuk

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 105kWORD 48k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności