12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
OSNUTEK MNENJA
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Odbor za mednarodno trgovino
o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Pripravljavec mnenja: Zbigniew Kuźmiuk

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 99kWORD 48k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov