12.9.2019
AGRI_PA(2019)641140
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för internationell handel
över utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))
Föredragande av yttrande: Zbigniew Kuźmiuk

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 98kWORD 49k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy