19.9.2019
AGRI_PA(2019)641220
ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie internationale handel
inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit
(10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE))
Rapporteur voor advies: Herbert Dorfmann

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 101kWORD 49k
Juridische mededeling - Privacybeleid