21.6.2012
AGRI_PR(2012)491334
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich
(COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD))
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: José Bové

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 676kWORD 247k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności