10.11.2016
AGRI_PR(2016)592416
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно актуалното състояние на концентрацията на земеделските земи в ЕС: как да се улесни достъпът до земя за земеделските производители?
(2016/2141(INI))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Мария Нойхл

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 584kWORD 52k
Правна информация - Политика за поверителност