10.11.2016
AGRI_PR(2016)592416
ONTWERPVERSLAG
over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven
(2016/2141(INI))
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Maria Noichl

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 346kWORD 50k
Juridische mededeling - Privacybeleid