10.11.2016
AGRI_PR(2016)592416
NÁVRH SPRÁVY
o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde?
(2016/2141(INI))
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: Maria Noichl

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 430kWORD 51k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia