10.11.2016
AGRI_PR(2016)592416
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare?
(2016/2141(INI))
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Maria Noichl

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 426kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy