25.10.2018
AGRI_PR(2018)623922
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Eric Andrieu

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 395kWORD 122k
Právní upozornění - Ochrana soukromí