Nacrt izvješća - AGRI_PR(2018)623922Nacrt izvješća
AGRI_PR(2018)623922

NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestitelj: Eric Andrieu

25.10.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: