Jelentéstervezet - AGRI_PR(2018)623922Jelentéstervezet
AGRI_PR(2018)623922

JELENTÉSTERVEZET
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Eric Andrieu

25.10.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: