25.10.2018
AGRI_PR(2018)623922
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Eric Andrieu

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 389kWORD 152k
Teisinė informacija - Privatumo politika