Ontwerpverslag - AGRI_PR(2018)623922Ontwerpverslag
AGRI_PR(2018)623922

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Eric Andrieu

25.10.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: