Proiect de raport - AGRI_PR(2018)623922Proiect de raport
AGRI_PR(2018)623922

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee
(COM(2018)0394 - C80246/2018 - 2018/0218(COD))
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Eric Andrieu

25.10.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: