Osnutek poročila - AGRI_PR(2018)627760Osnutek poročila
AGRI_PR(2018)627760

  OSNUTEK POROČILA
  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
  (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  Poročevalka: Esther Herranz García

  29.10.2018

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: