24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Ulrike Müller

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 286kWORD 118k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika