24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Ulrike Müller

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 294kWORD 120k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö