24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Siegfried Mureşan

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 304kWORD 104k
Teisinė informacija - Privatumo politika