24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referente: Ulrike Müller

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 299kWORD 119k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika