24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
ONTWERPVERSLAG
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Ulrike Müller

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 313kWORD 120k
Juridische mededeling - Privacybeleid