24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportoare: Ulrike Müller

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 330kWORD 115k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate