24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: Ulrike Müller

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 312kWORD 121k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia