24.10.2018
AGRI_PR(2018)629392
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Ulrike Müller

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 301kWORD 119k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy