28.1.2020
AGRI_PR(2020)646753
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021
(COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD))
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Elsi Katainen

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 392kWORD 112k
Juridische mededeling - Privacybeleid