Проектодоклад - AIDA_PR(2021)680928Проектодоклад
AIDA_PR(2021)680928

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно изкуствения интелект в цифровата ера
(2020/2266(INI))
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
Докладчик: Аксел Фос

2.11.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: